+33 (0)4 74 73 39 01
Späť na domovskú stránku
Ste tu : Know-how › Nanásanie Lepidiel / Povlakovanie

NANÁSANIE LEPIDIEL / POVLAKOVANIE

 

Veľmi stabilná investičná politika (5-15% z každoročného obratu) poskytuje GERGONNE na svoje priemyselné nástroje a technológie, ktoré patria k najmodernejším v Európe. 

 

 

Máme 3 povlakovacie linky so šírkou medzi 1600 mm a 2100 mm. Každá z týchto troch liniek môže spracovať lepidlo emulziu alebo rozpúšťadlo.

 

 

Kvalita nášho zariadenia nám umožňuje garantovať našim zákazníkom :

 

 

   najvyšší štandard kvality pri prevíjaní

 

   šíroký výber z plošných hmotností (od 10 gr/m² do 450 gr/m²)

 

   dodržiavanie optimálnej pravidelnosti (naša plošná hmotnosť je nepretržite kontrolovaná)

 

 

Vysoká kapacita skladovacích priestorov lepidla (viac ako 300 T) nám umožňuje garantovať našim zákazníkom flexibilitu a rýchlu obrátku.